Uchwały zarządu

Nr 627/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie łodzi ratunkowej wraz z przyczepą do jej transportu, stanowiącej mienie ruchome Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

więcej

Nr 626/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 16 i 17 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 625/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji Partnerów KSOW w konkursie nr 2/2018 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018 – 2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

więcej

Nr 624/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

więcej

Nr 623/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

więcej

Nr 622/333/18 z dn. 23-04-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2018 rok

więcej

Nr 621/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

więcej

Nr 620/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

więcej

Nr 619/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038

więcej

Nr 618/333/18 z dn. 23-04-2018

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Siedlcach

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.