Uchwały zarządu

Nr 138/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie naboru wniosków kandydatów do Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

więcej

Nr 137/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie zasad wynagradzania oraz trybu postępowania w sprawach uzyskania zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć przez kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną

więcej

Nr 136/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr 5/NI.II/N/13 o użyczenie nieruchomości, zawartej w dniu 30 grudnia 2013 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o.

więcej

Nr 135/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 11

więcej

Nr 134/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na wynajem sali komputerowej na rzecz Monetia Sp. z o.o.

więcej

Nr 133/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Gostyninie, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Energa – Operator S.A.

więcej

Nr 132/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajęcia nieruchomości położonych w Sochaczewie

więcej

Nr 131/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie udzielenia upoważnienia Tomaszowi Dąbrowskiemu pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 130/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie przeznaczenia do wynajmu części zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Schillera 10 w Warszawie

więcej

Nr 129/21/19 z dn. 29-01-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu otwartego RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Bon na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.