Uchwały zarządu

Nr 397/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 396/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”

więcej

Nr 395/33/19 z dn. 26-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia II edycji Konkursu dla start – up’ów „Startuj z Mazowsza” oraz podpisania umowy o współpracy przy realizacji nagrody specjalnej

więcej

Nr 394/33/19 z dn. 26-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

więcej

Nr 393/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie zbycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zambrowie przy ulicy Piłsudskiego

więcej

Nr 392/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a MODUSS Studio Katarzyna Ponenta na przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję projektu RUMOBIL

więcej

Nr 391/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego

więcej

Nr 390/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie przekazania Gminie Rybno destruktu asfaltowego

więcej

Nr 389/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie przekazania Gminie Brochów destruktu asfaltowego

więcej

Nr 388/33/19 z dn. 26-03-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.