Uchwały zarządu

Nr 466/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

więcej

Nr 465/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”

więcej

Nr 464/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w latach 2019 – 2021

więcej

Nr 463/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

więcej

Nr 462/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Gminy Miejskiej Ciechanów

więcej

Nr 461/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w Warszawie Sp. z o.o. na zawarcie umowy z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o., określającej warunki wejścia i wykonania prac na nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie

więcej

Nr 460/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Mławie w rejonie al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

więcej

Nr 459/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń położonych w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 69 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

więcej

Nr 458/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Białobrzeskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach

więcej

Nr 457/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Sierpeckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.