Uchwały zarządu

Nr 1259/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1258/67/19 z dn. 03-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1257/67/19 z dn. 03-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1256/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Aleksandrówce gm. Kozienice

więcej

Nr 1255/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Mazowieckiego podczas posiedzeń Komitetu Sterującego Projektu CE1307 YOUMOBIL

więcej

Nr 1254/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na zawarcie umowy najmu części nieruchomości położonej w Czerwinie przy ul. Mazowieckiej 44

więcej

Nr 1253/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą

więcej

Nr 1252/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą

więcej

Nr 1251/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie przekazania Gminie Czerwin kostki betonowej

więcej

Nr 1250/67/19 z dn. 03-09-2019

w sprawie przekazania Gminie Nur materiałów rozbiórkowych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.