Uchwały zarządu

Nr 1321/71/19 z dn. 17-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

więcej

Nr 1320/71/19 z dn. 17-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1319/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie podpisania listu poparcia dla projektu STYLE w ramach programu Horyzont 2020

więcej

Nr 1318/71/19 z dn. 17-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w dokumentach związanych z realizacją Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego
dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1317/71/19 z dn. 17-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 1316/71/19 z dn. 17-09-2019

zmieniająca uchwałę sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18

więcej

Nr 1315/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie wskazania osoby do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1314/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

więcej

Nr 1313/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Floriańskiej 10 w Warszawie

więcej

Nr 1312/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku położonego w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 32

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.