Uchwały zarządu

Nr 1291/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 1290/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 21 sierpnia 2019 r. na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 1289/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa mazowieckiego prowadzonych w formie budżetu obywatelskiego

więcej

Nr 1288/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

więcej

Nr 1287/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim – Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w sprawie wzajemnego użyczenia powierzchni lokalowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych przepisami prawa

więcej

Nr 1286/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.