Uchwały zarządu

Nr 1301/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowi Ciechanowskiemu do wszelkich czynności w zakresie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego w Ciechanowie przeznaczonego na potrzeby jednostek podległych Województwu Mazowieckiemu i Powiatu Ciechanowskiego

więcej

Nr 1300/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 1299/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie pokrycia straty netto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

więcej

Nr 1298/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie powołania eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii

więcej

Nr 1297/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1296/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019 – 2022 oraz powołania Komisji Konkursowej

więcej

Nr 1295/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019 – 2022

więcej

Nr 1294/71/19 z dn. 17-09-2019

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2019 – 2022

więcej

Nr 1293/71/19 z dn. 17-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 1292/71/19 z dn. 17-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozowanej wysokości rezerwy celowej na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.