Uchwały zarządu

Nr 1637/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

więcej

Nr 1636/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego

więcej

Nr 1635/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

więcej

Nr 1634/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w zakresie określenia zasad współpracy przy organizacji i realizacji działań związanych z organizacją III Kongresu Czystego Powietrza

więcej

Nr 1633/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie zorganizowania XVI edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1632/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie rozwiązania umowy zawartej z Warszawsko-Mazowieckim Związkiem Sportów Gimnastycznych o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego

więcej

Nr 1631/87/19 z dn. 26-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2019 rok

więcej

Nr 1630/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 1629/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów zawieranych w ramach zadania OSP–2019 oraz umów o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochronnej dla jednostek OSP

więcej

Nr 1628/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochronnej dla jednostek OSP

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.