Uchwały zarządu

Nr 1627/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”

więcej

Nr 1626/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019

więcej

Nr 1625/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie zbycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 43

więcej

Nr 1624/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie potwierdzenia zawarcia przez Wicedyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach umowy najmu

więcej

Nr 1623/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnemu i Medycyny Pracy „ATTIS” Sp. z o.o. na zawarcie umowy najmu

więcej

Nr 1622/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Katarzynie Wieczorek – Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawach z zakresu postępowań administracyjnych związanych z budową Zakładu Rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla Dorosłych”

więcej

Nr 1621/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na rozbiórkę garaży znajdujących przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie

więcej

Nr 1620/87/19 z dn. 26-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Organizacji

więcej

Nr 1619/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

więcej

Nr 1618/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie samochodów osobowych stanowiących własność Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.