Uchwały zarządu

Nr 1729/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.2 „Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1728/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 16/2019/RF-I-SE.433.5.5.2019.MJ z dnia 8 października 2019 r.

więcej

Nr 1727/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w roku 2020

więcej

Nr 1726/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na zakup aparatu USG z nawigacją do śledzenia igły i identyfikacji naczyń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

więcej

Nr 1725/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

więcej

Nr 1724/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie porozumień z instytucjami kultury dotyczących realizacji zamówień publicznych

więcej

Nr 1723/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 1722/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 91/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 1721/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia roku 2020 na Mazowszu „Rokiem 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

więcej

Nr 1720/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.