Uchwały zarządu

Nr 1699/89/19 z dn. 10-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Bankiem PEKAO S.A. na prowadzenie rachunku bankowego

więcej

Nr 1698/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 1697/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym - dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 1696/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie przyjęcia od Gminy Warka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na refundację kosztów poniesionych w związku z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731, Potycz – Warka – Białobrzegi na odcinku Warka (przejazd kolejowy) – granica miasta Warka, odcinek od km 13+106,76 do km 16+357,79”

więcej

Nr 1695/89/19 z dn. 10-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1694/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie przyjęcia przez Województwo Mazowieckie od Skarbu Państwa – Starosty Ciechanowskiego darowizny nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 617 na odcinku od km 0+000 do km 23+885

więcej

Nr 1693/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie przekazania Miastu i Gminie Skaryszew destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1692/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą dróg jest Zarząd Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.