Uchwały zarządu

Nr 1837/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu kluczowego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych

więcej

Nr 1836/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu kluczowego Województwa Mazowieckiego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych

więcej

Nr 1835/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazania dokumentów i nakładów inwestycyjnych po zlikwidowanej jednostce budżetowej Województwa Mazowieckiego pod nazwą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1834/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i remontów w jednostkach Samorządu Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1833/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.

więcej

Nr 1832/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41

więcej

Nr 1831/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1830/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Radom w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

więcej

Nr 1829/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Siedlce w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

więcej

Nr 1828/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenia parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Brwinów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.