Uchwały zarządu

Nr 1817/94/19 z dn. 23-12-2019

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na bezprzetargowe wynajęcie garażu położonego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 69 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

więcej

Nr 1816/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia garażu znajdującego się w budynku gospodarczo-garażowym przy ul. Jana Pawła II 10 w Garwolinie

więcej

Nr 1815/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie przeznaczenia do wynajęcia dwóch garaży znajdujących się w budynku przy ul. Ziejkowej 4A w Gostyninie

więcej

Nr 1814/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością

więcej

Nr 1813/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw realizacji pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki

więcej

Nr 1812/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

więcej

Nr 1811/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w roku 2020

więcej

Nr 1810/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Żyrardowskim dotyczącym współorganizacji projektu pt.: „Stolica Kultury Mazowsza” w roku 2020

więcej

Nr 1809/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel

więcej

Nr 1808/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.