Uchwały zarządu

Nr 1169/136/04 z dn. 12-10-2004

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie. więcej

Nr 1168/136/04 z dn. 12-10-2004

w sprawie wystąpienia z interwencją uboczną. więcej

Nr 1167/136/04 z dn. 12-10-2004

w sprawie wystąpienia z interwencją uboczną. więcej

Nr 1166/136/04 z dn. 12-10-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentacji konkursowej dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Mazowieckim. więcej

Nr 1165/136/04 z dn. 12-10-2004

w sprawie sposobu i trybu wykonania oceny realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 1164/136/04 z dn. 12-10-2004

w sprawie lokowania przez Województwo Mazowieckie wolnych środków pieniężnych w bony skarbowe i obligacje. więcej

Nr 1163/136/04 z dn. 12-10-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Miasta Węgrów. więcej

Nr 1162/136/04 z dn. 12-10-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Miedzna. więcej

Nr 1161/136/04 z dn. 12-10-2004

w sprawie zakupu nagród wręczanych na imprezach oraz konkursach o profilu edukacyjno-wychowawczym w 2004 r. więcej

Nr 1160/136/04 z dn. 12-10-2004

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Krystyny Pilchowskiej pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy za okres od 13 lipca do 11 sierpnia 2004 r. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.