Uchwały zarządu

Nr 972/42/07 z dn. 22-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania zadań do Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gołotczyźnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu z zakresu realizacji w roku szkolnym 2006/2007 projektu Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, zatytułowanego: „Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gołotczyźnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomiu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” i przekazania środków na realizację tego projektu oraz w sprawie podpisania aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2007 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Zespołem Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Gołotczyźnie i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu. więcej

Nr 971/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowej Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. więcej

Nr 970/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowej Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. więcej

Nr 969/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński zadań z zakresu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej. więcej

Nr 968/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie rozwiązania umów dotyczących udzielenia dotacji Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Bogdanowicza w Warszawie. więcej

Nr 967/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Romańczaka z dnia 30 stycznia 2007 r., na działalność kierownictwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. więcej

Nr 966/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie porozumienia dotyczącego realizacji działań z zakresu edukacji zdrowotnej w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 965/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie zakupu usług związanych z organizacją roboczego spotkania Dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 964/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo oraz ograniczania zjawiska ubóstwa osób i rodzin. więcej

Nr 963/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej - Centrum Integracji Społecznej w Kolczynie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.