Uchwały zarządu

Nr 982/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 981/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Politechniką Radomską im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie współorganizacji "Juwenaliów Radomskich 2007" oraz wydatkowania środków na jego realizację. więcej

Nr 980/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

Nr 979/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie pokrycia kosztów występów artystycznych podczas VII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach – Bramurze. więcej

Nr 978/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z transportem materiałów promocyjnych na Dni Saksonii – Anhalt, które odbędą się w dniach 2 - 3 czerwca 2007 roku w Osterburgu. więcej

Nr 977/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury przetargowej w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na dostawie materiałów promocyjnych z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 976/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przygotowania strojów dla osób obsługujących stoisko Województwa Mazowieckiego podczas imprez wystawienniczych i promocyjnych. więcej

Nr 975/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na napisaniu tekstów do serii publikacji dotyczących życia i twórczości Fryderyka Chopina na Mazowszu. więcej

Nr 974/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie rozwiązania umowy nr 2/KP.III./D/07 dotyczącej udzielenia dotacji Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. więcej

Nr 973/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziornie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.