Uchwały zarządu

Nr 962/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Siedlcach na wycięcie drzew, krzewów rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego 3 w Siedlcach. więcej

Nr 961/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości, na użyczenie Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Gostyninie części działki o nr ew. 3535 położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka 4 oraz wykonanie węzła centralnego ogrzewania w budynku znajdującym się na nieruchomości w Gostyninie ul. Dybanka 4. więcej

Nr 960/42/07 z dn. 22-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury dotyczącej zamówienia publicznego na „Opracowanie danych georeferencyjnych poziomu powiatowego” jako elementu zadania „Integrowanie i harmonizacja danych georeferencyjnych”, w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, w 4 częściach (obiektach): powiaty: miński, płocki, radomski, miasto Ostrołęka. więcej

Nr 959/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2006 r. więcej

Nr 958/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie cyklu szkoleń pn. „Szkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych.” więcej

Nr 957/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zakup 24 zestawów komputerowych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem Windows, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów III Edycji „Konkursu – Zbiórka Makulatury”. więcej

Nr 956/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie pokrycia kosztów organizacji i przeprowadzenia spotkania szkoleniowo - seminaryjnego dla producentów rolnych na temat tworzenia i działalności grup producenckich oraz pokrycia kosztu zakupu nagród dla rolników podczas XIII Europejskiego Zielonego Dnia w Zającu, powiat węgrowski w dniach 26 - 27 maja 2007 r. więcej

Nr 955/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w sprawie wykonania planów nawożenia i bilansu azotu dla gospodarstw położonych w zlewni rzeki Sony oraz przeznaczenia środków na jego realizację. więcej

Nr 954/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Błędów w sprawie współorganizacji konkursów w ramach VI Pikniku w Błędowskich Sadach, które odbędą się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2007 r. więcej

Nr 953/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Płocku w sprawie przeprowadzenia konkursu pszczelarskiego „Życie pszczół na tle środowiska naturalnego” oraz zakupu nagród dla laureatów w/w konkursu. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.