Uchwały zarządu

Nr 992/43/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Proboszczewicach w sprawie współorganizacji Święta Ludowego oraz wydatkowania środków na jego realizację. więcej

Nr 991/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie upoważnienia do podpisania treści oświadczenia. więcej

Nr 990/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie upoważnienia do podpisania oświadczenia Zarządu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 989/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego przy podejmowaniu uchwały wspólników spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. więcej

Nr 988/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie formy i wysokości zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i upoważnienia do ich podpisania. więcej

Nr 987/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 986/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie układu wykonawczego budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 985/42/07 z dn. 22-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 984/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na podpisywanie umów i wydatkowania środków dla beneficjentów na realizację projektów pilotażowych w latach 2006 i 2007 dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich. więcej

Nr 983/42/07 z dn. 22-05-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu szkolenia z zakresu wnioskowania o płatność dla beneficjentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.