Uchwały zarządu

Nr 1048/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Starostwem Powiatowym w Garwolinie, dotyczącego współorganizacji Festynu regionalno - sportowo - rekreacyjnego oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1047/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu usługi polegającej na opracowaniu graficznym, korekcie i przygotowaniu do druku folderów i katalogu promującego instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 1046/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Starostwem Powiatowym w Łosicach dotyczącego współorganizacji Festynu Nadbużańskiego, który odbędzie się w dniach 14 – 15 lipca w Serpelicach, oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1045/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Starostwem Powiatowym w Radomiu dotyczącego współorganizacji I Rodzinnego Festynu „Powitanie Lata Domaniów 2007”, który odbędzie się w dniu 1 lipca 2007 r. w Domaniowie koło Radomia, oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1044/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie koncertu, w ramach obchodów jubileuszu 460-lecia Siedlec. więcej

Nr 1043/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jadowie, dotyczącego współorganizacji Festynu Ludowego oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1042/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i wydrukowaniu 24 - stronicowego dodatku poświęconego promocji turystyki na Mazowszu, dołączonego do jedenastu wydań regionalnych dziennika „Życie Warszawy”. więcej

Nr 1041/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie uiszczenia opłaty rejestracyjnej za udział reprezentanta Mazowsza – Chóru „A vista” z Pionek w XXXV Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Święto Pieśni” w Ołomuńcu w dniach 5 - 10 czerwca 2007 r. więcej

Nr 1040/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Maciejowicach dotyczącego współorganizacji XIV Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich POWIŚLAKI w Maciejowicach oraz wydatkowanie środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1039/44/07 z dn. 29-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Mazowieckiemu Teatrowi Muzycznemu „Operetka” w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.