Uchwały zarządu

Nr 1018/44/07 z dn. 29-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 1017/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie Programu Profilaktyczno - Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”. więcej

Nr 1016/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadania wspieranego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z zakresu wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych. więcej

Nr 1015/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowej Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. więcej

Nr 1014/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowej Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. więcej

Nr 1013/44/07 z dn. 29-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołotczyźnie, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu do podpisania Porozumienia w sprawie realizacji projektu Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w roku szkolnym 2006/2007 oraz do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu. więcej

Nr 1012/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Grażynie Gregorczyk - Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. więcej

Nr 1011/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie. więcej

Nr 1010/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu. więcej

Nr 1009/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.