Uchwały zarządu

Nr 1038/44/07 z dn. 29-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. więcej

Nr 1037/44/07 z dn. 29-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. więcej

Nr 1036/44/07 z dn. 29-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. więcej

Nr 1035/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, dotyczącego współorganizacji koncertu zespołu „Floripari” oraz zespołu „Bene” w ramach imprezy plenerowej pt.: „VIII Ogrody Królowej Bony” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1034/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gostynin, dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia kulturalnego pt.: „Kultura i Tradycja Źródeł” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1033/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Związkiem Gmin „Radomka” dotyczącego współorganizacji „IV Rowerowego Zlotu Gwieździstego 2007”, który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2007 roku oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1032/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu usługi polegającej na napisaniu i przetłumaczeniu tekstu, opracowaniu graficznemu oraz druku ulotki informującej o koncertach muzyki Karola Szymanowskiego na festiwalu letnim w Genshagen w dniach 20 i 21 lipca 2007 roku więcej

Nr 1031/44/07 z dn. 29-05-2007

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z transportem materiałów promocyjnych na V Międzynarodowe Zgromadzenie Biznesu Turystycznego, które odbyło się w dniach 12 - 15 kwietnia 2007 roku w Odessie. więcej

Nr 1030/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 1029/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie podjęcia czynności zmierzających do podpisania Porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich w sprawie współpracy przy projekcie dotyczącym utworzenia centrum produkcji filmowej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz nabycia nieruchomości na potrzeby centrum produkcji filmowej. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.