Uchwały zarządu

Nr 1008/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach. więcej

Nr 1007/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie. więcej

Nr 1006/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków ulic na obszarze miasta Warka. więcej

Nr 1005/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Nowej Wsi gmina Olszewo Borki. więcej

Nr 1004/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem budynku magazynowego wraz z gruntem przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie. więcej

Nr 1003/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie na zakup koparko - ładowarki oraz upoważnienia do podpisania umowy. więcej

Nr 1002/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie pokrycia kosztów organizacji i przeprowadzenia spotkania szkoleniowo - seminaryjnego dla producentów rolnych nt. tworzenia i działalności grup producenckich, które odbędzie się w MOGIELNICY w dniu 5 czerwca 2007 r. więcej

Nr 1001/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zatwierdzenia listy projektów do realizacji dla działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. więcej

Nr 1000/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie zakupu usługi gastronomicznej oraz zakupu usługi wynajęcia sali konferencyjnej w związku z organizacją spotkania wójtów, burmistrzów, starostów i przewodniczących rad gmin i powiatów z regionu radomskiego. więcej

Nr 999/44/07 z dn. 29-05-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem informacji teleadresowych i reklamowych Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.