Uchwały zarządu

Nr 1756/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie ogłoszeń o naborze kandydatów organizacji pozarządowych i środowiska akademicko-naukowego do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 1755/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Baranów i Stowarzyszeniem „Praca i Rozwój” w sprawie współorganizacji dwóch konkursów: „Konkurs na najoryginalniejszy strój z materiałów recyklingowych” oraz „Konkurs na instalację z materiałów ekologicznych” w Cegłowie w dniach 15 - 16 września 2007 r. oraz wydatkowania środków na ich realizację. więcej

Nr 1754/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Brańszczyk na współorganizowanie konkursu ”Najładniejsza zagroda 2007 roku” w Gminie Brańszczyk. więcej

Nr 1753/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie nieodpłatnego użyczenia 14 kiosków wystawienniczych dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu na potrzeby organizacji imprez promujących żywność ekologiczną produkowaną na terenie Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 1752/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Radziejowice w sprawie współorganizowania konkursów: „Najładniejsza zagroda” i „Najpiękniejszy ogródek przydomowy” oraz stołu z potrawami regionalnymi w dniu 2 września 2007 r. w Radziejowicach. więcej

Nr 1751/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Kałuszyn w sprawie współorganizowania imprezy Święta Plonów na Mazowszu, odbywającego się 2 września 2007 r. w Kałuszynie oraz na wydatkowanie środków na realizację zadań ujętych w porozumieniu. więcej

Nr 1750/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Kozienickim, w sprawie współorganizacji konkursów oraz prezentacji produktów ekologicznych i potraw regionalnych, organizowanych 9 września w Gminie Magnuszew. więcej

Nr 1749/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Przytyk w sprawie współorganizacji konkursu na „Najładniejsze stoisko” podczas IX Ogólnopolskich Targów Papryki – Przytyk 2007, odbywających się 2 września 2007 r. więcej

Nr 1748/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Miastków Kościelny w sprawie współorganizowania konkursu na najsmaczniejszą potrawę regionalną. więcej

Nr 1747/72/07 z dn. 28-08-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2007 roku, złożonych w trzecim terminie ich przyjmowania tj. do 30 kwietnia 2007 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.