Uchwały zarządu

Nr 1766/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie porozumienia dotyczącego realizacji działań z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach kampanii społeczno – wizerunkowej „Miej serce dla innych”. więcej

Nr 1765/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wydatkowania środków na wydrukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących zagadnień HIV/AIDS dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 1764/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Zamawiającego
przed Sądem Okręgowym w Warszawie. więcej

Nr 1763/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie na wyrok Zespołu Arbitrów, unieważniający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatów Rtg do diagnostyki mammograficznej wraz z wyposażeniem. więcej

Nr 1762/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na pokrycie kosztów transportu sanitarnego więcej

Nr 1761/72/07 z dn. 28-08-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 1760/27/07 z dn. 28-08-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 1759/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. więcej

Nr 1758/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej wykonania niektórych czynności związanych z przyznawaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych, a także udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do zawierania umów. więcej

Nr 1757/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia oraz tworzenia świetlic socjoterapeutycznych. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.