Uchwały zarządu

Nr 1746/72/07 z dn. 28-08-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2007 roku, złożonych w drugim terminie ich przyjmowania tj. do 15 stycznia 2007 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana. więcej

Nr 1745/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. więcej

Nr 1744/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie rozwiązania na prośbę Wnioskodawcy i za zgodą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego umowy o dofinansowanie Wniosku nr Z/2.14/III/3.4/1994/06 oraz zawarcie, w ramach uwolnionych środków, umowy o dofinansowanie Wniosku nr Z/2.14/III/3.4/1992/06 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 1743/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej więcej

Nr 1742/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. więcej

Nr 1741/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu więcej

Nr 1740/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. więcej

Nr 1739/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r. więcej

Nr 1738/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2007 roku. więcej

Nr 1737/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.