Uchwały zarządu

Nr 1776/28/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a „Radiem dla Ciebie” Rozgłośnią Regionalną w Warszawie, dotyczącego współorganizacji „Konkursu na Piosenkę o Warszawie lub Mazowszu” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1775/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Baranów i Stowarzyszeniem „Praca i Rozwój” w sprawie współorganizacji dwóch konkursów: „Konkurs na najoryginalniejszy strój z materiałów recyklingowych” oraz „Konkurs na instalację z materiałów ekologicznych” w Cegłowie w dniach 15 - 16 września 2007 r. oraz wydatkowania środków na ich realizację. więcej

Nr 1774/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sobienie-Jeziory dotyczącego współorganizacji plenerowej imprezy artystycznej „Święto Owocobrania” organizowanej w Sobieniach Jeziory oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1773/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Siedlcach, dotyczącego promocji walorów Województwa Mazowieckiego podczas obchodów X-lecia istnienia Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysław Reymonta, które odbędą się w dniach 6 – 9 września 2007 roku w Równem na Ukrainie oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 1772/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu nieruchomości Szpitala, przy ulicy Nowowiejskiej 27 w Warszawie. więcej

Nr 1771/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonych w Sońsku i Gąsocinie. więcej

Nr 1770/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Leszno 15. więcej

Nr 1769/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg na obszarze powiatu płockiego. więcej

Nr 1768/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie przyjęcia przez Województwo Mazowieckie od Gminy i Miasta Przysuchy darowizny nieruchomości niezbędnych do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727. więcej

Nr 1767/72/07 z dn. 28-08-2007

w sprawie naboru wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – Komponentu G. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.