Uchwały zarządu

Nr 2140/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie. więcej

Nr 2139/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. więcej

Nr 2138/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie. więcej

Nr 2137/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. więcej

Nr 2136/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie umorzenia wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2135/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie umorzenia wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. więcej

Nr 2134/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie umorzenia wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. więcej

Nr 2133/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie odwołania dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. więcej

Nr 2132/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie pokrycia kosztów zorganizowania konferencji inicjującej realizację projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. więcej

Nr 2131/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.