Uchwały zarządu

Nr 2130/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wybierania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania. więcej

Nr 2129/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie rozszerzenia zakresu działalności Miedzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. więcej

Nr 2128/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2127/84/07 z dn. 11-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”. więcej

Nr 2126/84/07 z dn. 11-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2007 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”. więcej

Nr 2125/84/07 z dn. 11-10-2007

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie. więcej

Nr 2124/84/07 z dn. 11-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2123/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie zawarcia Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 73/NI.IT.I/W/07 z dnia 24 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Bombardier Transportation GmbH na dostawę 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 piętrowych wagonów środkowych do prowadzenia regionalnego pasażerskiego ruchu kolejowego w zespołach typu ,,push-pull”. więcej

Nr 2122/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 4. więcej

Nr 2121/84/07 z dn. 11-10-2007

w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Mrozy na realizację zadania pn.: „Budowa nowych dróg do obsługi komunikacyjnej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w m. Rudka, gmina Mrozy, powiat Mińsk Mazowiecki”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.