Uchwały zarządu

Nr 2254/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2253/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę nagród rzeczowych dla laureatów V Jubileuszowej Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego oraz wydatkowania środków na ich zakup. więcej

Nr 2252/88/07 z dn. 30-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kształtowania postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju oraz bezpośrednich działań na rzecz gatunków zwierząt wolno żyjących w szczególności chronionych w roku 2007. więcej

Nr 2251/88/07 z dn. 30-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na realizację zadania „Wdrażanie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznego), w tym doposażenie w sprzęt umożliwiający przesyłanie danych z karetek reanimacyjnych do ośrodków kardiologicznych”. więcej

Nr 2250/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup i wykonanie sprzętu i odzieży sportowej oraz materiałów promujących Województwo Mazowieckie. więcej

Nr 2249/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie unieważnienia postępowania na zakup i wykonanie sprzętu i odzieży sportowej oraz materiałów promujących Województwo Mazowieckie. więcej

Nr 2248/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest testowanie operacyjne systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, przeprowadzenie szkoleń przyszłych użytkowników tego systemu oraz wykonanie działań promujących projekt „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2247/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zwolnienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu od stosowania trybu przetargu, przy wynajmie pomieszczenia w budynku E Szpitala, przy ulicy Aleksandrowicza 5 w Radomiu. więcej

Nr 2246/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa „STOCER” w Konstancinie – Jeziorna na zwolnienie ze stosowania trybu przetargu przy wydzierżawieniu pomieszczeń w budynku głównym na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie – Jeziorna. więcej

Nr 2245/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy Szydłowieckiej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz zakupu ogłoszenia prasowego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.