Uchwały zarządu

Nr 2274/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zatwierdzenia Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. więcej

Nr 2273/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej. więcej

Nr 2272/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dotacji celowych Powiatom: Legionowskiemu i Sokołowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów do ratownictwa wodnego dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie i Sokołowie Podlaskim. więcej

Nr 2271/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Komendą Stołeczną Policji oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu 23 samochodów dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji. więcej

Nr 2270/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz wydatkowania środków finansowych na sfinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego i fotograficznego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, sprzętu fotograficznego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach oraz sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Bodzanowie działających na obszarze podległym Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. więcej

Nr 2269/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia nr 176/KP.TP.II/W/07 z dnia 17 października 2007 r. zawartego z Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Grójeckim na oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Pilicy. więcej

Nr 2268/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na oznakowania szlaku kajakowego na rzece Pilicy oraz druku przewodnika. więcej

Nr 2267/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania: „XXVI Festiwal Muzyki Staropolskiej w Zabytkach Warszawy Ad Hymnos ad Cantus ”, realizowanego przez Warszawską Operę Kameralną. więcej

Nr 2266/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie pokrycia kosztów współprodukcji programu telewizyjnego pod roboczym tytułem „Wędrownik Mazowiecki” i jego emisji na antenie TVP 3. więcej

Nr 2265/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Maciejowice o współorganizacji działań promujących region oraz przeznaczenia środków na realizację porozumienia. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.