Uchwały zarządu

Nr 2264/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jadowie dotyczącego współorganizacji VIII Powiatowego Przeglądu Twórczości Ludowej i Rodzimej oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2263/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie w sprawie współorganizacji XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz wydatkowania środków na jego realizację. więcej

Nr 2262/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie pokrycia kosztów opracowania graficznego, druku i dystrybucji ulotek, plakatów oraz banerów promujących koncerty Christopha Titza i Leszka Możdżera odbywające się podczas międzynarodowej konferencji EFAH w Fabryce Trzciny w Warszawie w dniach 8-10 listopada 2007 r. więcej

Nr 2261/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i zamieszczeniu artykułu promującego Województwo Mazowieckie w świąteczno – noworocznym wydaniu „Panoramy Polskich Miast i Gmin”. więcej

Nr 2260/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie rozwiązania umowy nr 23/KP.I./D/07 dotyczącej udzielenia dotacji celowej Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T.Sygietyńskiego w Karolinie. więcej

Nr 2259/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Myszyniec, dotyczącego współorganizacji imprezy pt. „Spotkania na Kopańskim Moście” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2258/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie powołania członków Rady Programowej przy Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2257/88/07 z dn. 30-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie na zakup koparko - ładowarki oraz upoważnienia do podpisania umowy. więcej

Nr 2256/88/07 z dn. 30-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania umów dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. więcej

Nr 2255/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie zakupu usług polegających na projekcie i publikacji ogłoszenia w prasie specjalistycznej na temat konkursu pn. „Smak Ekologicznej Żywności” w ramach realizacji „Projektu edukacyjnego dla młodzieży” z Mazowsza. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.