Uchwały zarządu

Nr 2244/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, na rozbiórkę budynku oficyny położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 23. więcej

Nr 2243/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Rodziny Wilczewskich 5 w Radomiu. więcej

Nr 2242/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich. więcej

Nr 2241/88/07 z dn. 30-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „wyprodukowanie i dostawę fabrycznie nowych 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 wagonów środkowych do prowadzenia regionalnego pasażerskiego ruchu kolejowego w zestawach typu push pull”. więcej

Nr 2240/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wydatkowania kwoty 5.000 zł z tytułu opłaty kosztów postępowania antymonopolowego. więcej

Nr 2239/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie Audytu Projektu Z/2.14/I/1.1.1/108/04 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie. Etap I od km 0+000 do km 22+600". więcej

Nr 2238/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonej na terenie Gminy Stare Babice niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 580. więcej

Nr 2237/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. więcej

Nr 2236/88/07 z dn. 30-10-2007

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie. więcej

Nr 2235/88/07 z dn. 30-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.