Uchwały zarządu

Nr 2405/93/07 z dn. 23-11-2007

w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od przedsiębiorstwa „ISSIKON” Wiesław Kondratowicz oraz odmowy umorzenia odsetek za zwłokę. więcej

Nr 2404/93/07 z dn. 23-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej”. więcej

Nr 2403/93/07 z dn. 23-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2402/93/07 z dn. 23-11-2007

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Kozienickim Parkiem Krajobrazowym dotyczącego współorganizacji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” przebiegającym pod hasłem „Wody Puszczy Kozienickiej” oraz wydatkowania środków na jego realizację. więcej

Nr 2401/93/07 z dn. 23-11-2007

w sprawie umowy dotyczącej udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Szkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych”. więcej

Nr 2400/93/07 z dn. 23-11-2007

w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konferencji nt. „Żywność ekologiczna i produkt tradycyjny szansą dla mazowieckiego sektora rolno - spożywczego”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 5 grudnia 2007 r. więcej

Nr 2399/93/07 z dn. 23-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi druku publikacji „Odnowa wsi na Mazowszu”. więcej

Nr 2398/93/07 z dn. 23-11-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Powiatu Białobrzeskiego w formie refundacji zrealizowanego zadania pn. „Odnowa i nadbudowa drogi powiatowej nr 1124W. Odcinek od drogi krajowej nr 48 do miejscowości Turno” zgłoszonego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent J. więcej

Nr 2397/93/07 z dn. 23-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza”. więcej

Nr 2396/93/07 z dn. 23-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Makowskim dotyczącego druku okolicznościowego kalendarza podożynkowego Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Makowskiego oraz wydatkowania środków finansowych na ten cel. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.