Uchwały zarządu

Nr 2677/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki N 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2676/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie upoważnienia do negocjowania i parafowania projektu Porozumienia Wspólników „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. więcej

Nr 2675/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2007 roku. więcej

Nr 2674/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie weryfikacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. więcej

Nr 2673/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2008 r. więcej

Nr 2672/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2671/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 r. więcej

Nr 2670/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. więcej

Nr 2669/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 300 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. więcej

Nr 2668/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.