Uchwały zarządu

Nr 2687/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia dotyczącego podziału kompetencji w procesie wrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. więcej

Nr 2686/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2685/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Bojanowskiej z dnia 6 października 2007 r. wskazującej na nieprawidłowości działań podejmowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, związanych z realizacją umowy
Nr Z/2.14/III/3.4/2003/06/U/179/06 o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 Działania 3.4 – „Modernizacja i adaptacja budynku na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy”. więcej

Nr 2684/100/07 z dn. 18-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla konkursu nr 1/3.4/I-II/2006. więcej

Nr 2683/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych sprzętu i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2682/100/07 z dn. 18-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2681/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie uchylenia, uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. więcej

Nr 2680/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej

Nr 2679/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom Korczew i Tarczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej

Nr 2678/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 3 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.