Uchwały zarządu

Nr 2657/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie unieważnienia postępowania na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2007 r. w trybie zapytania o cenę. więcej

Nr 2656/100/07 z dn. 18-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. więcej

Nr 2655/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i udzielenia upoważnienia do jego ustanowienia. więcej

Nr 2654/100/07 z dn. 18-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie obiektu II, obiektu III i obiektu IV oraz unieważnienia postępowania w zakresie obiektu I na „Opracowanie danych georeferencyjnych poziomu powiatowego” jako elementu zadania „Integrowanie i harmonizacja danych georeferencyjnych”, w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR– Rozbudowa modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, w 4 częściach (obiektach): powiaty: miński, płocki, radomski, miasto Ostrołęka. więcej

Nr 2653/100/07 z dn. 18-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usług polegających na zapewnieniu oprawy artystycznej podczas imprezy pod nazwą „Jarmark Bożonarodzeniowy – Wigilia Mazowiecka”, która odbędzie się w dniach 15 - 16 grudnia 2007 r. na Mariensztacie w Warszawie. więcej

Nr 2652/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonych na terenie Gminy Liw niezbędnych do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 696. więcej

Nr 2651/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna niezbędnych do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 724. więcej

Nr 2650/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na usunięcie 41 drzew rosnących na terenie bazy Obwodu Drogowego w Radomiu przy ul. Wolanowskiej 61. więcej

Nr 2649/100/07 z dn. 18-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie umowy dotyczącej organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2648/100/07 z dn. 18-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na dopłaty
do krajowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.