Uchwały zarządu

Nr 2637/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie. więcej

Nr 2636/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu. więcej

Nr 2635/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010. więcej

Nr 2634/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2010. więcej

Nr 2633/100/07 z dn. 18-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. więcej

Nr 2632/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie rozwiązania umowy Nr 256/07 z dnia 31 maja 2007 r. dotyczącej udzielenia dotacji ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 roku na zadanie p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych” oraz zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 r. na zadanie p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”. więcej

Nr 2631/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. więcej

Nr 2630/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie sprzedaży mienia ruchomego. więcej

Nr 2629/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 2628/100/07 z dn. 18-12-2007

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Radomskiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.