Uchwały zarządu

Nr 1865/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody Powiatowi Ostrołęckiemu na przeprowadzenie remontu
w pomieszczeniach budynku położonego na nieruchomości przy ul. Gorbatowa 15
w Ostrołęce, wykorzystywanych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce.

więcej

Nr 1864/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości na wynajęcie lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 13 w budynku przy ul. Partyzantów 8
w Pruszkowie.

więcej

Nr 1863/381/10 z dn. 14-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na działalność statutową Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej

Nr 1862/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Mazowieckiego w Komisji dokonującej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

więcej

Nr 1861/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie pokrycia kosztów zakupu sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej złożonej z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

więcej

Nr 1860/381/10 z dn. 14-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. części zadań związanych z realizacją projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
- Zagrajmy o sukces” w zakresie przeprowadzenia w 2010 roku dwudniowego specjalistycznego szkolenia i wykonania dwóch dwustronnych rollup-ów i 1000 sztuk plakatów do celów promocyjnych projektu oraz wydatkowanie środków na realizację tego zadania.

więcej

Nr 1859/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania wniosków w projekcie systemowym realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
– Zagrajmy o sukces” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1858/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie skierowania do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli projektu Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokośćnagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek.

więcej

Nr 1857/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie”.

więcej

Nr 1856/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie zatwierdzenia podziału zyskuwypracowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu w 2009 roku.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.