Uchwały zarządu

Nr 1845/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1844/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”.

więcej

Nr 1843/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie udzielenia dotacji Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy na realizację zadania pn. „Promocja zdrowia psychicznego - wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – VI edycja”.

więcej

Nr 1842/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

więcej

Nr 1841/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.

więcej

Nr 1840/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie zakupu pakietu promocyjnego dla Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji czterech imprez szachowych organizowanych przez „Fundację na rzecz wspierania szachów w Warszawie”, które odbędą się w październiku, listopadzie
i grudniu 2010 roku. 

więcej

Nr 1839/381/10 z dn. 14-09-2010

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku dotyczącego realizacji szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych przez pracowników Samorządowych Instytucji Kultury, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VIII, Działanie 8.1.

więcej

Nr 1838/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Forum Oddziałów PTTK, dotyczącego promocji Województwa Mazowieckiego poprzez współorganizację „XI Zlotu Turystów Województwa Mazowieckiego” w Warszawie 2 października 2010 roku.

więcej

Nr 1837/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie ufundowania nagród pieniężnych dla laureatów IX edycji Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie sztuki im. Cypriana Kamila Norwida.

więcej

Nr 1836/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie ufundowania nagród pieniężnych dla laureatów IV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.