Uchwały zarządu

Nr 1855/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie unieważnienia postępowania na dostawę używanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.

więcej

Nr 1854/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie.

więcej

Nr 1853/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce.

więcej

Nr 1852/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy.

więcej

Nr 1851/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie dokonania przez Województwo Mazowieckie wpłaty do budżetu państwa
z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw (rata należna za miesiąc wrzesień 2010 r.).

więcej

Nr 1850/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej
od Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
w Zagórzu.

więcej

Nr 1849/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa
i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do prowadzenia korespondencji związanej
z wykonywaniem obowiązków wynikających z realizacji osi priorytetowej 4
– Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

więcej

Nr 1848/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie pokrycia kosztów produkcji spotów reklamowych nt. żywności tradycyjnej
i regionalnej, promocji tworzenia i działalności rolniczych grup producenckich, działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW                   2007 - 2013 oraz ich emisji na antenie „TVP INFO” w paśmie regionalnym Warszawa.

więcej

Nr 1847/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi polegającej na przygotowaniu
i dostarczeniu szyldów „Dziedzictwo Kulinarne Mazowsze”.

więcej

Nr 1846/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Raszyn”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.