Uchwały zarządu

Nr 1298/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Forum Oddziałów PTTK dotyczącego współorganizacji „XII Zlotu Turystów Województwa Mazowieckiego”.

więcej

Nr 1297/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Urzędem Miejskim w Sochaczewie na promocję Województwa Mazowieckiego podczas Mistrzostw Świata    w Tańcu Sportowym na Węgrzech.

więcej

Nr 1296/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Politechniką Warszawską dotyczącego promocji Mazowsza podczas 18. Międzynarodowej Konferencji „Solid State Ionics” oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1295/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Niepodległości w Warszawie.

więcej

Nr 1294/55/11 z dn. 21-06-2011

uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia trójstronnego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Brok oraz Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. dotyczącego współorganizacji konferencji „Turystyka w gminie Brok nad Bugiem”.

więcej

Nr 1293/55/11 z dn. 21-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na aktualizację danych, map szlaków turystycznych, redakcję tekstów, korektę językową oraz wykonanie zdjęć do publikacji promocyjno-informacyjnych Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 (RPO WM).

więcej

Nr 1292/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zakupu warsztatów artystycznych „Tabor Kurpiowski – Kurpiogranie” organizowanych w związku z ogłoszeniem roku 2011 Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu.

więcej

Nr 1291/55/11 z dn. 21-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

więcej

Nr 1290/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas Targów Produktów Turystycznych i Wyposażenia Sportowego REKREACJA 2011, które odbędą się w Bielsku – Białej.

więcej

Nr 1289/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie udziału Województwa Mazowieckiego w Jubileuszowym XXXV Wielkim Turnieju Rycerskim na Zamku Golubskim.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.