Uchwały zarządu

Nr 1288/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Węgrowskim Ośrodkiem Kultury dotyczącego współorganizacji XV Festiwalu Obrzędów Weselnych – Węgrów 2011 oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia.

więcej

Nr 1287/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Domem Kultury w Sierpcu dotyczącego współorganizacji XVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Kasztelania 2011” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia.

więcej

Nr 1286/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) w sadzie jabłoniowo-śliwowym.

więcej

Nr 1285/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na oszacowanie szkód wyrządzonych przez łosie w uprawie sosny i modrzewia pana Mariusza Brodzińskiego.

więcej

Nr 1284/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków Rady Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

więcej

Nr 1283/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotyczącej udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji”.

więcej

Nr 1282/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

więcej

Nr 1281/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

więcej

Nr 1280/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Stowarzyszeniem Społeczno – Gospodarczym dotyczącego współorganizacji Konferencji „Współpraca regionalna szansą na rozwój przedsiębiorczości oraz małych i średnich firm na Ukrainie i w Polsce” oraz wydatkowania środków na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1279/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zakupu usługi przygotowania artykułu promującego województwo mazowieckie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z EFRR w ramach RPO WM 2007-2013, polegającej na opracowaniu graficznym i zamieszczeniu w magazynie ekonomicznym „Polish Market”, w specjalnej edycji dotyczącej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.