Uchwały zarządu

Nr 1278/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. Aneksu nr 1 do Umowy Nr KM/COIE/1/2011 na przekazanie  w roku 2011 dotacji celowej na funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

więcej

Nr 1277/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie planu dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

więcej

Nr 1276/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie opłacenia składki na Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

więcej

Nr 1275/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.

więcej

Nr 1274/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z gminami w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatkowania środków finansowych na ich realizację.

więcej

Nr 1273/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie udzielenia dotacji Centrum Integracji Społecznej w Radomiu.

więcej

Nr 1272/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego.

więcej

Nr 1271/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.

więcej

Nr 1270/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na zakup defibrylatora typu AED.

więcej

Nr 1269/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie przeznaczenia środków finansowych dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu na realizację programu pn. „Wzmożenie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – VII edycja”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.