Uchwały zarządu

Nr 1238/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'.

więcej

Nr 1237/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Garbatka-Letnisko w sprawie współorganizacji imprezy „Szycha 2011 I Regionalny Festiwal Dziedzictwa Wszelakiego”.

więcej

Nr 1236/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Ziemi Mińskiej” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 1235/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Załuski w sprawie współorganizacji Festiwalu Truskawki – Załuski 2011.

więcej

Nr 1234/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie podjęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

więcej

Nr 1233/55/11 z dn. 21-06-2011

w sprawie przyjęcia i przekazania Ministrowi Rozwoju Regionalnego projektu zmian do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.