Uchwały zarządu

Nr 2036/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkól Wyższych „PALMA”.

więcej

Nr 2035/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

więcej

Nr 2034/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań w 2011 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

więcej

Nr 2033/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem delegacji Regionu Bruksela - Stolica na Mazowszu.

więcej

Nr 2032/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a m. st. Warszawa - Dzielnica Wilanów dotyczącego promocji Mazowsza podczas „Fiesty Balonowej o Puchar Burmistrza Wilanowa” oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 2031/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Kałuszyn w sprawie współorganizacji III Mazowieckiego Przeglądu Orkiestr Dętych oraz wydatkowania środków na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 2030/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie promocji wydarzenia kulturalnego „Dni Mazowsza na Podolu”, które odbędzie się w terminie 23 – 25 września 2011 roku na Ukrainie.

więcej

Nr 2029/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie zakupu pakietu promocyjnego dla Województwa Mazowieckiego w ramach organizacji Zawodów Strzeleckich dla Honorowych Dawców Krwi  z powiatu ciechanowskiego, które odbędą się w Ciechanowie.

więcej

Nr 2028/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie zakupu usługi zorganizowania i zrealizowania koncertu zespołu Projekt Warszawiak.

więcej

Nr 2027/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie zakupu od Grupy Filmowej REKONTRPLAN pakietu usług promujących Mazowsze podczas wyprawy pt. „Śladami grala” i jej medialnej prezentacji .

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.