Uchwały zarządu

Nr 1996/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1995/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1994/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego i funkcyjnych dla Pani Lidii Pietrzyk – nauczyciela zastępującego dyrektora w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu.

więcej

Nr 1993/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roli partnera i realizację dwóch projektów oraz udzielenia pełnomocnictwa Grażynie Gregorczyk - Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

więcej

Nr 1992/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dodatku funkcyjnego dla Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

więcej

Nr 1991/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania w roku 2011 środków finansowych na realizację usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych Projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej

Nr 1990/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

więcej

Nr 1989/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania w roku 2011 środków finansowych na realizację usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych Projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej

Nr 1988/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.