Uchwały zarządu

Nr 2118/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie Aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka 4 pomiędzy Mazowieckim Zarządem Nieruchomości w Warszawie a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

więcej

Nr 2117/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w bloku mieszalnym Nr 1 i Nr 3 na terenie nieruchomości położonej przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu, ustanowienia prawa służebności przechodu i przejazdu oraz zakupu ogłoszenia prasowego

więcej

Nr 2116/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów usługi polegającej na opracowaniu graficznym, druku i dostawie dodatkowej partii materiałów informacyjnych w ramach PROW 2007 – 2013 oraz PO RYBY 2007 – 2013

więcej

Nr 2115/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

więcej

Nr 2114/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie zakupu usługi publikacji prasowej związanej z ogłoszeniem terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

więcej

Nr 2113/306/13 z dn. 03-12-2013

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów usługi przeprowadzenia cyklu konferencji dotyczących produktu tradycyjnego i agroturystyki

więcej

Nr 2112/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania konkursu na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z organizacją tego konkursu

więcej

Nr 2111/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu i dostarczeniu elementów systemu informacji wizualnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w postaci wydrukowanych i oprawionych zdjęć projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007 – 2013

więcej

Nr 2110/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łosickiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku

więcej

Nr 2109/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.