Uchwały zarządu

Nr 2108/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na zakup materiałów  informacyjnych w postaci przenośnych ekspozytorów

więcej

Nr 2107/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na emisję spotu informacyjnego o tematyce związanej z bateriami i akumulatorami na portalu internetowym

więcej

Nr 2106/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na zakup usługi przygotowania i dostarczenia materiałów informacyjno – edukacyjnych na temat opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, tj.: broszury, ulotki, plakatu, stojaka na ulotki

więcej

Nr 2105/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej w 2013 r., złożonych w terminie do 14 lutego 2013 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 2104/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wynajmu i eksploatacji powierzchni biurowych wykorzystywanych do obsługi projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.2 Transfer Wiedzy; Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

więcej

Nr 2103/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 2102/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 2101/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu

więcej

Nr 2100/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie na rzecz Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

więcej

Nr 2099/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
 

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.