Uchwały zarządu

Nr 2098/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2013 r.

więcej

Nr 2097/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przez Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

więcej

Nr 2096/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie zakupu usługi ogłoszenia prasowego dotyczącego plebiscytu „Lekarz Roku 2013” oraz wydatkowania środków finansowych na realizację tego zadania

więcej

Nr 2095/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze polityka społeczna, podobszarze „Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmującego prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

więcej

Nr 2094/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na wytwarzanie i dostarczanie dokumentów zaświadczeń ADR w roku 2013 oraz przeznaczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem tych dokumentów

więcej

Nr 2093/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr POKL.07.01.03-14-001/13 „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”

więcej

Nr 2092/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.2/2/2012 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2091/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.3/2/2010 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” – Schemat I „Odnawialne źródła energii i kogeneracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2090/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2013 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2089/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.